Khoa Y Dược

Tin tuyển sinh

Giải đáp thắc mắc xét tuyển Cao đẳng Dược năm 2016

Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà nội năm 2016 vẫn tiếp tục tuyển sinh theo 2 hình thức đã được Bộ Giáo dục và đào tạo đã phê duyệt đó là: Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia và kết quả học tập THPT của thí sinh tạo nhiều cơ hội trúng tuyển cho thí sinh. 

Đào tạo

Đào tạo Điều Dưỡng hệ cao đẳng

Đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Liên kết website

  • Tuyển sinh cao đẳng dược hà nội